Naz̲lū. Vol. 36

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Format Sound Recordings
 • Contributors
 • Publication Koʼiṭah : Niyū Yādgār Yaʻqūb Miyūzik Sainṭar, [2011]
 • Physical Details
  • 1 audiocassette (60 min.) : analog
 • OCLC ocn778612309
 • Credits
  • Liyāqat ʻĀbid, vocal; with various musicians

Notes

 • Popular songs.
 • Title from insert.
 • Production level cataloging.
 • Sung in Baluchi.

Contents

 • Tū naz̲lū darāʼīn̲ -- Hāʼe man kujā -- Tī dastānī choḍī -- Miyādīm pah dīmā -- Z̲anre nā gīgen. Ḥalq vīrān -- Cāp surnā -- Shangīn bayā baḥlipān -- Dīstā man jinke -- Qāṣid bigosh sabzā
Checking the Web...