phone_iphoneOnline

ม้งลาวในประเทศไทย : นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย, 2518-2552 = The Lao Hmong in Thailand : State policies and operations, 1975-2009

Mong Lāo nai Prathēt Thai : nayōbāi læ kāndamnœ̄nkān khō̜ng phāk rat Thai, 2518-2552 = The Lao Hmong in Thailand : State policies and operations, 1975-2009
Gbs preview button

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator Prasit Līprīchā ... [and others] ; bannāthikān, Suphāng Čhanthawānit læ Thawin Plīansī
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Phim khrang thī 1. Krung Thēp : Krom Kitčhakān Chāidǣn Thahān, Kō̜ng Banchākān Kō̜ngthap Thai, 2554 [2011]
  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, 2554.
 • Physical Details
  • 1 online resource : illustrations (some color), maps
 • ISBNs 9786165511902, 6165511902
 • OCLC ocn774399391

Notes

 • Description based on print version record.
 • "Khwāmrūammư̄ rawāng Sūn Wičhai Kānyāithin hǣng ʻĒchīa, Sathāban ʻĒchīasư̄ksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai læ Samnakngān Saphā Khwāmmankhong hǣng Chāt"--Introd.
 • Includes bibliographical references.
 • In Thai.

Contents

 • Klum chāttiphan Mong nai bō̜ribot khō̜ng ratthachāt samai mai / Prasit Līprīchā -- Phūʻopphayop chāo Mong čhāk Prathēt Lāo nai Sūn ʻopphayop nai Prathēt Thai : kāntang thinthān nai prathēt thi sām læ kānklap thinthān dœ̄m dōi samak čhai / Suphāng Čanthawānit -- Mong Lāo Tham Krabō̜k kap panhā khwāmmankhong læ kānpai tang thinthān nai Saharat ʻAmērikā / Sitthidēt Wongpratyā -- Kānsong chāo Mong Lāo Bān Hūai Namkhāo læ chāo Mong Lāo Nō̜ng Khāi klap prathēt / Niphat Thō̜nglek
Checking the Web...