பூவனூர்ச்சிலேடைவெண்பா

Pūvan̲ūrccilēṭaiveṇpā
Cuppiramaṇiyacuvāmikaḷ, Tiruvāvaṭu Tur̲ai
சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், திருவாவடுதுறை

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator ik̲atu Tirukkailāyaparamparait Tiruvāvaṭutur̲aiyātīn̲a vittuvān̲ Cuppiramaṇiyattampirān̲cuvāmikaḷ tiruvāymalarntaruḷa Cen̲n̲ai Aṣṭāvatān̲am Pūvai Kaliyāṇacuntaramutaliyārāl pārvaiyiṭappaṭṭu, mēr̲paṭi Pūvan̲ūrt tiruppaṇikaiṅkariyam Irācumutaliyāravarkaḷ poruḷutaviyāl ... patippikkappaṭṭatu
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Cen̲n̲ai : Śrī Maṭṭuvārkul̲alāmpāḷ Accukkūṭam, Ēviḷampi, Tulāravi, [1897]
  சென்னை : ஸ்ரீ மட்டுவார்குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், ஏவிளம்பி, துலாரவி, [1897]
 • Physical Details
  • 32 pages ; 13 cm
 • OCLC ocm44979408

Notes

 • In Tamil.
Checking the Web...