ஸ்ரீமத் குமரகுருபரசுவாமிகள் அருளிச்செய்த பண்டார மும்மணிக்கோவை

Paṇṭāramummaṇikkōvai
Śrīmat Kumarakuruparacuvāmikaḷ aruḷicceyta Paṇṭāra mummaṇik kōvai
Kumarakurupara Aṭikaḷ, active 17th century
குமரகுருபர அடிகள், active 17th century

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator itu Tirukkailāya paramparait Tarumapuram Ātīn̲am 24 vatu Kurumūrtti Caṇmukatēcika Ñān̲acampanta makā cannitān̲attin̲ ākñaippaṭi ; mēr̲paṭiyūr aṭiyārkul̲āttuṭan̲ oruvarākiya Vitvān̲ Caṭṭainātat Tampirān̲ avarkaḷ el̲utiya kur̲ippuraiyuṭan̲ ; mēr̲paṭiyūr Ātin̲a aṭiyārkul̲āttuḷ oruvarākiya Tiruvāti tēvastān̲am kaṭṭaḷai vicāran̲ai Aruṇantittampirān̲ avarkaḷāl ... patippikkappaṭṭatu
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Māyavaram : Ān̲anta Sākara Piras, 1937.
  மாயவரம் : ஆனந்த ஸாகர பிரஸ், 1937.
 • Series
 • Physical Details
  • iii, 17 pages, 19 pages, 1 unnumbered leaf of plates ; 19 cm
 • OCLC ocm44980879

Notes

 • In Tamil.
Checking the Web...