Theatrum Politicum Tripartitum in utramque partem, collatis Veterum & Recentiorum Politicorum sententiis, discussum : Adornatum Ex Jure Divino, Canonico, Civili, Feudali, Aurea Bulla, Ordinatione Cameræ Imperialis, Recessibus & Constitutionibus Imperii, Regnorum & Rerumpublicarum, Capitulationibus Cæsarum : Oratoribus, Philosophis & Historicis, et Ad præsentem Romani Imperii Statum accommodatum, Cum tribus Rerum & Verborum Indicibus

König, Reinhard

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Part 1: [8], 568, [12] p. ; part 2: 298, [22] p. ; part 3: 208, [28] p.
  • Differs from other two editions published in the same year. Others lack "Cum tribus Rerum & Verborum Indicibus".
  • Includes bibliographical references and indexes.
  • VD17, 12:626559F.

Contents

  • Pars prima. De Republica in genere -- De causis rempublicam constituentibus, et amplificantibus -- De augmentis rerumpublicarum per ædificia et negotiationes -- De causis rempublicam conservantibus -- De amplificatione et conservatione rerumpl. per fœdera -- De causis respublicas mutantibus seu corrumpentibus, convertentibus et evertentibus -- An conversiones et interitus rerumpublicarum prospici ac præsciri possint -- De remediis ac causis præservantibus respublicas a conversionibus et corruptionibus, deque remediis mala tollentibus -- De formis et speciebus rerumpublicarum, quot sint constituendæ -- De monarchia -- De aristocratia -- De democratia -- De gynæcocratia; an ea ferenda? -- De ortu, incremento et decremento Imperii Romani: ubi de alienationibus et exemptionibus regnorum ac provinciarum -- De formis reipublicæ Romanæ veteris -- De donatione Constantini Magni, an ea Sylvestro Papæ facta -- De translatione Imperii Romani a Græcis ad Germanos, et per quem facta -- Ad Imperium Romanum a Papa dependeat tanquam feudum, et num aliquod superioritatis jus in Imperatorem ei competat -- An Imperium nostrum hodie recte Romanum dicatur -- De statu Imperii Romani -- De Imperatore Romano, ejus Constitutione, seu Electione & Coronatione -- De Potestate, Præeminentia, administratione & officio Imperatoris in Imperio -- De juribus et actibus Majestatis specialiter Imperatori reservatis -- De Rege Romanorum, ejusq, Potestate & Juribus -- De membris et statibus Imperii Romani, eorumq, distributione in septem classes -- De comitiis, seu conventibus Imperii universalibus, & divisione Statuum in tres classes -- De conventibus Imperii particularibus, Electorum, Regimenti, Deputatorum ac Circulorum -- De circulis Imperii Romano-Germanici -- De electoribus, eorum Prærogativa, Potestate circa electionem & degradationem Cæsaris -- De electionis occasione & tempore, antecedentibus seu præparatoriis, loco, modo, ordine votandi, effectibus & consequentibus -- De privilegiis, juribus & muniis Electorum extra electionem -- De vicariatu electoris Palatini et Saxonis -- De Jure singulari Electoris Palatini, quatenus sit judex Cæsaris -- De origine electorum -- De principibus ecclesiasticis: Archiepiscopis & Episcopis -- De principibus secularibus: Archiducibus, Ducibus, Comitibus Palatinis, Marchionibus, Landgraviis & Burggraviis -- De Prælatis: Abbatibus, Præpositis, & Abbatissis -- De comitibus & Baronibus -- De Civitatibus Imperialibus -- De Jurisdictione, & jure territoriali Statuum enumeratorum
  • Pars secunda. De religione et legibus -- An necessariæ sint scriptæ Leges? -- Utrum Christianis Ethnicorum Legibus vivendum? -- An leges humanæ habeant tam naturalem, quàm civilem obligandi vim in conscientiis? -- An mutandæ Leges Majorum -- An Leges vestiariæ, itemq Sumptuariæ; in benèconstituta Republica ferendæ? -- An Leges Mosaicæ Forenses seu Politicæ in Christianorum politiis necessariò observandæ? -- De Magistratibus, eorumq̀ generibus, constitutionibus; itemq censoribus -- De Officio Magistratus publico, eoq̀ Ecclesiastico & Politico -- De Officio Magistratus Oeconomico -- Utrum electio, anvero successio in Imperio sit præferenda? -- An Peregrini ad Imperium & Magistratum sint evehendi? -- An Juveni Magistratus & officia publica demandanda? -- An in vitis Magistratus sit offerendus? -- Utrum Præstet Magistratus mutabiles, vel perpetuos habere? -- De Virtutibus Principis in genere -- An principis Christiani virtutes debeant esse veræ & solidæ, an fucatæ & fictæ? -- An princeps Optandus clementior, an justior? -- An principi cum subditis colloquia serere conveniat? -- An princeps de causis privatorum cognoscere, & judicare debeat? -- An principi conveniat literarum cognitio, & qualis? -- An formæ dignitas in Principe respicienda? -- An venatio sit exercitium Principe dignum? -- An princeps satellitio debeat esse stipatus? -- An a principe delatores & auscultatores constituendi? -- An princeps consiliariis debeat esse stipatus? -- De generibus Consiliariorum & Conciliorum -- Qual is sit modus et processius instituendæ consultationis? -- An princeps consultationibus suorum Consiliariorum interesse debeat? -- Quales consiliarii, nec non judices eligendi, quibus virtutibus & scientiis debeant esse instructi? -- Consiliarius Quibus affectibus in consultatione & causæ cognitione vacare debeat? -- Quid consiliarius in consulendo præstare debeat, fidemne an eventum etiam: & proinde an plectendi, quorum consilium male cessit, & quorum benè, præmiis contrâ affciendi? -- An exteri ad consilium dandum de Republica sint adhibendi? -- An consiliarius etiam non requisitus debeat monere & consulere? -- Utrum consiliarius in concilium venire debeat, qãndo scit negotium aliquod tractatum iri, cui salvâ conscientiâ assentiri ne queat? -- An princeps novus superiorum Principum Consiliarios ac Officiales imitare & dimittere debeat? -- De Legatis, Eorumque Generibus -- De requisitis, virtutibus & scientiis Legatorum -- De Legatorum Securitate & libertate cum Comitatu -- An Delicta Legatis præstent immunitatem, & libertatem? -- An Legato Mandati fines egredi liceat? -- An Legati debeant accipere munera?
  • Pars tertia. Bellum quid, et an Christianis salvâ conscientiâ gerere bellum liceat -- De conditionibus belli -- De causis belli gerendi -- An ditiones bello ampliandæ? -- De apparatu bellico, militibus & horum conscriptione, delectu, lustratione, auctoratione, præstatione juramenti: deque consiliis militaribus -- Utrum subditi armorum exercitationibus pæcis tempore præparandi ad bellum -- An Peregrini, an domestici milites præferendi -- Utrum præstet equitatus, an Peditatus -- De distributione exercitiis in certos ordines sive classes -- De personis et officiariis militaribus -- De ducibus, eorumque Generibus & Requisitis -- An princeps in acie stare debeat? -- De disciplina militari -- De poenis et præmiis militaribus -- De rebus quæ capiuntur jure belli -- An tormentis bellicis uti liceat? -- An strata gematis et dolis bellicis uti liceat? -- An proditiones et explorationes in bello probandæ -- De prælii antecedentibus, Actibus, & Consequentibus -- Victor quomodo se erga captivos victosq̀ gerere debeat: & quomodo hi in officio sint continendi
Checking the Web...