விட்டிலாபுரத்தலப்புராணம் : மூலமும் உரையும்

Viṭṭilāpurattalappurāṇam : mūlamum uraiyum
Iḷaiyaperumāḷ Piḷḷai, Es
இளையபெருமாள் பிள்ளை, எஸ்

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator ik̲atu Tirunelvēlijillā Kur̲icci Cokkaliṅkampiḷḷaiyavarkaḷ kumārar Es. Iḷaiyaperumāḷpiḷḷaiyavarkaḷ iyar̲r̲iyatu ; [mēr̲paṭi]ūr Kantacuvāmi Upāttiyāyaravarkaḷāl paricīlan̲aiceytu kōvil tēvastān̲am mān̲ējarkaḷ Tirunelvēlijillā Āvuṭaiyāpuram Mā. Ve. Cī. Vāl̲avantān̲ Ceṭṭiyāravarkaḷ kumārar Maturai Mutturāmacuvāmi Ceṭṭiyārālum [mēr̲paṭi] jillā Tulukkapaṭṭi Mā. Mu. Aruṇācalam Ceṭṭiyāravarkaḷ kumārar Kantacāmi Ceṭṭiyārālum ... patippikkappaṭṭatu
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Maturai : Pāṇṭiyan̲ Piras, 1898.
  மதுரை : பாண்டியன் பிரஸ், 1898.
 • Physical Details
  • 1 volume (various pagings) ; 20 cm
 • OCLC ocn607167017

Notes

 • Includes index.
 • In Tamil.