นีติปรัชญาไทย, ประกาศพระราชปรารภ, หลักอินทภาษ, พระธรรมสาตร และ On the laws of Mu'ung Thai or Siam

Nīti pratyā Thai : prakāt phrarātchaprārop lak 'inthaphāt phrathammasāt læ On the laws of Mu'ung Thai or Siam
Gbs preview button

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator [bannāthikān, Winai Phongsīphīan, Wīrawan Ngāmsantikun]
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Phim khrang rǣk. Krung Thēp : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2549 [2006]
  พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549 [2006]
 • Physical Details
  • 157 pages, 328-429 pages : color illustrations ; 27 cm
 • ISBNs 9749391233, 9789749391235
 • OCLC ocm72681356

Notes

 • "Čhatphim chalœ̄m phrakīat Phrabāt Somdet Phra Phutthayō̜tfā Čhulālōk Mahārāt læ Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Phūmiphonʻadunlayadēt Phutthasakkarāt 2548."--Cover.
 • Includes bibliographical references.
 • In Thai, one article in English.

Contents

 • Prakāt phrarātchaprārop / Sasikān Khongsak -- Lak ʻinthaphāt : khamsō̜n tralākān Thai samai bōrān / Sasikān Khongsak -- Phrathammasāt / Chānnarong Bunnun -- ʻĒkkasān samkhan thāng prawattisāt rư̄ang On the law of Mu'ung Thai or Siam / Lieut. Colonel James Low
Checking the Web...