ביוגרפיות : שש תערוכות יחיד בהגר גלריה לאמנות, יפו =سير حياة : ستة معارض شخصية في جاليري هاجر للفنون, يافا

Biyografiyot : shesh taarukhot yaḥid be-Hagar, galeryah le-omanut, Yafo = Sayr ḥayat : sittat maariḍ shakhṣiyah fi Jaliri Hajar lil-Funun, Yafa

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Exhibition catalog.
  • Artists in this exhibition: David Adika, Anisa Ashkar, Hanna Farah, Tsibi Geva, Gaston Zvi Ickovicz, Khen Shish.
  • Hebrew, English and Arabic.
Checking the Web...