Citation Data

MLA

Zen Kansai Eiga Kyōkai hen. Nihon eiga haiyū meikan / Harada Shigekichi hen. Eiga Shinkenkyū Jikkō to Haiyū Meikan. Tōkyō :Yumani Shobō, 2005.

APA

Zen Kansai Eiga Kyōkai hen. Nihon eiga haiyū meikan / Harada Shigekichi hen. (2005). Eiga shinkenkyū jikkō to haiyū meikan. Tōkyō :Yumani Shobō,

Chicago

Zen Kansai Eiga Kyōkai hen. Nihon eiga haiyū meikan / Harada Shigekichi hen. Eiga Shinkenkyū Jikkō to Haiyū Meikan. Tōkyō :Yumani Shobō, 2005.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item