Pūm prawattisāt Mahidon phư̄a prachāthippatai

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator [bannāthikān, Sangūan Nittayāramphong]
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Phim khrang rǣk. [Krung Thēp :] : [publisher not identified]: [[Čhat čhamnāi dōi Ngāndī], 2546- [2003]-
 • Physical Details
  • 3 volumes : illustrations ; 22 cm
 • ISBNs 9749116860, 9789749116869, 9749252535, 9789749252536, 9745066982, 9789745066984
 • OCLC ocm53868576

Notes

 • In Thai.

Contents

 • phāk 1. Kō̜ kœ̄t khabūankān -- phāk 2. Prasān prachāchon ʻuthit ton phư̄a ʻudomkān (14 Tulākhom 2516-6 Tulākhom 2519) -- phāk 3. Fư̄n khwāmwang sāng kamlangčhai mung rapchai sangkhom (lang 6 Tulākhom 2519-2525)
 • phāk 1. Kō̜ kœ̄t khabūankān -- phāk 2. Prasān prachāchon ʻuthit ton phư̄a ʻudomkān (14 Tulākhom 2516-6 Tulākhom 2519) -- phāk 3. Fư̄n khwāmwang sāng kamlangčhai mung rapchai sangkhom (lang 6 Tulākhom 2519 thưng patčhuban)
Checking the Web...